Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2018 gepubliceerd door Gennep. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-19055".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607626_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gennep
Geo informatie (gemeente) Gennep
Grondslag artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=5%3A11&g=2018-01-01
Grondslag artikel 41 van de Drank- en Horecawet;1.0:c:BWBR0002458&artikel=41&g=2017-12-31
Identifier gmb-2018-19055
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 19055
Publicerende organisatie Gennep
Startdatum 2018-02-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet
Uitgever Gennep