Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-2018 gepubliceerd door Laarbeek. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-174209".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612212_1
Citeertitel Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Laarbeek 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Laarbeek
Geo informatie (gemeente) Laarbeek
Grondslag bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0027464&bijlage=II&g=2018-07-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Laarbeek/CVDR302307/CVDR302307_2.html
Identifier gmb-2018-174209
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-08-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 174209
Publicerende organisatie Laarbeek
Referentienummer 10687-2018 e-suite
Startdatum 2018-08-14
Taal nl
Titel Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2018
Uitgever Laarbeek