Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-08-2018 gepubliceerd door Deventer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-173218".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612195_1
Citeertitel Nadere subsidieregeling activiteiten Cultuureducatie
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Deventer
Geo informatie (gemeente) Deventer
Grondslag artikel 4:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&lid=1&g=2018-08-01
Grondslag ;https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/CVDR600143/CVDR600143_1.html
Identifier gmb-2018-173218
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-08-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 173218
Publicerende organisatie Deventer
Referentienummer 17072018
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent cultuureducatie Nadere subsidieregeling activiteiten Cultuureducatie
Uitgever Deventer