Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2018 gepubliceerd door Rijssen-Holten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-159879".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten 2010 7e wijziging
Betreft regeling CVDR409130_4
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijssen-Holten
Gemeentenaam Rijssen-Holten
Grondslag Gemeentewet, art. 149;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Identifier gmb-2018-159879
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-25
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 159879
Publicerende organisatie Rijssen-Holten
Referentienummer 2018-0041
Startdatum 2018-07-25
Taal nl
Titel Zevende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010
Uitgever Rijssen-Holten