Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2018 gepubliceerd door Lochem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-145721".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611360_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lochem
Geo informatie (gemeente) Lochem
Grondslag artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0027464&artikel=6.5&g=2018-07-01
Identifier gmb-2018-145721
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 145721
Publicerende organisatie Lochem
Startdatum 2018-07-19
Taal nl
Titel Categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht is vereist voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgever Lochem