Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2018 gepubliceerd door Rheden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-142225".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR42155_10
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rheden
Geo informatie (gemeente) Rheden
Grondslag Gemeentewet, art. 149;
Grondslag Wet op de kansspelen, art. 30c, lid 2;
Identifier gmb-2018-142225
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-04
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 142225
Publicerende organisatie Rheden
Startdatum 2018-07-05
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
Uitgever Rheden