Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2018 gepubliceerd door Dalfsen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-140984".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611192_1
Citeertitel Beleirdsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dalfsen
Geo informatie (gemeente) Dalfsen
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-06-13
Identifier gmb-2018-140984
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-07-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 140984
Publicerende organisatie Dalfsen
Referentienummer B&W18-02953
Startdatum 2018-07-04
Taal nl
Titel Beleidsregels kappen houtopstanden gemeente Dalfsen 2018
Uitgever Dalfsen