Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2018 gepubliceerd door Westerwolde. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-125617".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610794_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westerwolde
Geo informatie (gemeente) Westerwolde
Grondslag artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht;1.0:c:BWBR0001854&artikel=437&g=2018-05-01
Grondslag artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;1.0:c:BWBR0005381&artikel=2&g=2013-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerwolde/CVDR610186/CVDR610186_1.html
Identifier gmb-2018-125617
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 125617
Publicerende organisatie Westerwolde
Startdatum 2018-06-14
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Uitgever Westerwolde