Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2018 gepubliceerd door Leeuwarden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-122389".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610680_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit art. 2:48 APV
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Leeuwarden
Geo informatie (gemeente) Leeuwarden
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2018-122389
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 122389
Publicerende organisatie Leeuwarden
Startdatum 2018-06-14
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit art. 2:48 APV
Uitgever Leeuwarden