Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2018 gepubliceerd door Delft. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-118084".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Privacyreglement en bewaartermijnen digitaal kentekenparkeren
Betreft regeling CVDR610551_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Delft
Gemeentenaam Delft
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-118084
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 118084
Publicerende organisatie Delft
Referentienummer 3692382
Startdatum 2018-06-05
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het privacyreglement en bewaartermijnen digitaal kentekenparkeren
Uitgever Delft