Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2018 gepubliceerd door Katwijk. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-117411".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610525_1
Citeertitel Aanwijzingbesluit exploitatie openbare inrichtingen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Katwijk
Geo informatie (gemeente) Katwijk
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Katwijk/CVDR333496/CVDR333496_7.html
Identifier gmb-2018-117411
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-06-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 117411
Publicerende organisatie Katwijk
Referentienummer 1197506
Startdatum 2018-06-12
Taal nl
Titel Aanwijzingbesluit ex artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014 (Exploitatie openbare inrichting)
Uitgever Katwijk