Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-01-2018 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-11729".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607405_1
Citeertitel Accountantscontroleverordening
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-11729
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 11729
Publicerende organisatie Zoetermeer
Referentienummer 2016-001300
Startdatum 2018-02-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent accountantscontroles Accountantscontroleverordening
Uitgever Zoetermeer