Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2018 gepubliceerd door Bedum. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-111946".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610378_1
Citeertitel Beleidslijn gemeente Bedum voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bedum
Geo informatie (gemeente) Bedum
Grondslag wet Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;1.0:c:BWBR0013798&g=2018-05-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-05-01
Grondslag artikel 3 van de Drank- en Horecawet;1.0:c:BWBR0002458&artikel=3&g=2017-12-31
Grondslag artikel 27 van de Drank- en Horecawet;1.0:c:BWBR0002458&artikel=27&g=2017-12-31
Grondslag artikel 30a van de Drank- en Horecawet;1.0:c:BWBR0002458&artikel=30a&g=2017-12-31
Grondslag artikel 31 van de Drank- en Horecawet;1.0:c:BWBR0002458&artikel=31&g=2017-12-31
Grondslag artikel 30b van de Wet op de kansspelen;1.0:c:BWBR0002469&artikel=30b&g=2018-01-01
Grondslag artikel 2.1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0027474&artikel=2.1&g=2015-07-01
Grondslag artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.17&g=2018-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bedum/46244.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Bedum/103835.html
Identifier gmb-2018-111946
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-05-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 111946
Publicerende organisatie Bedum
Startdatum 2018-05-30
Taal nl
Titel Beleidslijn gemeente Bedum voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013
Uitgever Bedum