Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2018 gepubliceerd door Eersel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-107178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 149741 374251
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eersel
Externe bijlage Privacybeleid sociaal domein Kempengemeenten|exb-2018-31304
Externe bijlage Visie en uitgangspunten sociaal domein|exb-2018-31305
Gemeentenaam Eersel
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-05-01
Identifier gmb-2018-107178
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5521AW 15
Publicatiedatum 2018-05-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 107178
Publicerende organisatie Eersel
Referentienummer 1807460
Straatnaam Dijk
Taal nl
Titel Vaststelling Privacybeleid Sociaal domein Kempengemeenten
Uitgever Eersel
Woonplaats Eersel