Vaststelling Privacybeleid Sociaal domein Kempengemeenten

 

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 22 mei 2018 en het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten op 22 mei 2018 het Privacybeleid Sociaal domein Kempengemeenten hebben vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Het privacybeleid sociaal domein is op basis van het document ‘Visie en uitgangspunten privacy in het sociaal domein’ van mei 2017 ontwikkeld. Hieraan ligt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten grondslag die op 25 mei 2018 van toepassing is.

Het privacybeleid sociaal domein biedt duidelijke handvaten voor de organisatie, medewerkers binnen het sociaal domein en inwoners en draagt bij aan:

- het beschermen van de privacy van inwoners van wie gegevens worden verwerkt;

- het vertrouwen van inwoners in de werkwijze binnen het sociaal domein;

- het creëren van bewustwording en draagvlak binnen gemeenten en de SK;

- het beheersen van afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico’s;

- het afleggen van verantwoording door de colleges van de Kempengemeenten met betrekking tot privacy in het sociaal domein.

 

Het Privacybeleid Sociaal domein Kempengemeenten treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Het privacybeleid is op deze pagina als bijlage te downloaden. Het document ‘Visie en uitgangspunten privacy in het sociaal domein’ is eveneens op deze pagina als bijlage te downloaden.

Naar boven