Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2018 gepubliceerd door Ede. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-106502".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610192_1
Citeertitel Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ede
Geo informatie (gemeente) Ede
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ede/CVDR602459/CVDR602459_2.html
Identifier gmb-2018-106502
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-05-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 106502
Publicerende organisatie Ede
Referentienummer 92078
Startdatum 2018-06-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent beschermd wonen Subsidieregeling Innovatiemiddelen Beschermd Wonen
Uitgever Ede