Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2017 gepubliceerd door Hellendoorn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-73231".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR18536_8
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hellendoorn
Geo informatie (gemeente) Hellendoorn
Grondslag Gemeentewet, art. 149;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIII/HoofdstukIX/Artikel149
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2;http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/Hoofdstuk2/21/Artikel22
Identifier gmb-2017-73231
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-05-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 73231
Publicerende organisatie Hellendoorn
Referentienummer 17INT00720
Startdatum 2017-05-04
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (zevende wijziging)
Uitgever Hellendoorn