Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2017 gepubliceerd door Ommen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-47208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR601778_1
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Ommen 2017 (AVOI 2017)
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ommen
Geo informatie (gemeente) Ommen
Grondslag artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht;1.0:c:BWBR0001936&artikel=1&g=2010-11-01
Grondslag artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet;1.0:c:BWBR0009950&artikel=5.2&g=2017-03-10
Grondslag artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet;1.0:c:BWBR0009950&artikel=5.4&lid=4&g=2017-03-10
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-01-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2017-01-01
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2017-01-01
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2017-01-01
Identifier gmb-2017-47208
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-03-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 47208
Publicerende organisatie Ommen
Startdatum 2017-04-01
Taal nl
Titel Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2017 gemeente Ommen (AVOI 2017)
Uitgever Ommen