Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-2017 gepubliceerd door Dordrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-44242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR337918_4
Citeertitel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zesde wijziging)
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dordrecht
Geo informatie (gemeente) Dordrecht
Grondslag Gemeentewet, artikel 149;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2010-12-21
Identifier gmb-2017-44242
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-03-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 44242
Publicerende organisatie Dordrecht
Referentienummer SBC / 1784797
Startdatum 2017-04-01
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zesde wijziging)
Uitgever Dordrecht