Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2017 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-233674".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR606563_1
Citeertitel Verordening cliëntenparticipatie Adviesraad sociaal domein Zoetermeer
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2017-02-28
Grondslag artikel 47 van de Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&artikel=47&g=2017-12-16
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-233674
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 233674
Publicerende organisatie Zoetermeer
Startdatum 2017-12-11
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Verordening cliëntenparticipatie Adviesraad sociaal domein Zoetermeer
Uitgever Zoetermeer