Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2017 gepubliceerd door Geldrop-Mierlo. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-232509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR606165_1
Citeertitel Beleidsregel Starterslening 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geldrop-Mierlo
Geo informatie (gemeente) Geldrop-Mierlo
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2017-232509
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 232509
Publicerende organisatie Geldrop-Mierlo
Referentienummer 2016-031523
Startdatum 2018-01-05
Taal nl
Titel Beleidsregel Starterslening 2017
Uitgever Geldrop-Mierlo