Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door Steenwijkerland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-229757".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Legesverordening Steenwijkerland 2018
Betreft regeling CVDR605633_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Steenwijkerland
Gemeentenaam Steenwijkerland
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2017-07-01
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2017-07-01
Grondslag artikel 2 van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Identifier gmb-2017-229757
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 229757
Publicerende organisatie Steenwijkerland
Referentienummer 2017-RAAD-00038
Startdatum 2017-12-23
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Uitgever Steenwijkerland