Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door Hoogeveen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-229273".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Legesverordening 2018
Betreft regeling CVDR605535_1
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 228483 527119
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogeveen
Gemeentenaam Hoogeveen
Grondslag Artikel 156, lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h Gemeentewet;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIII/HoofdstukIX/Artikel156/geldigheidsdatum _
Grondslag Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b Gemeentewet;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIV/HoofdstukXV/3/Artikel229/geldigheidsdatum _
Grondslag Artikel 2, tweede lid Paspoortwet;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005212/geldigheidsdatum_#HoofdstukI_Artikel2
Grondslag Artikel 7 Paspoortwet;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005212/geldigheidsdatum_#HoofdstukI_Artikel7
Grondslag artikel 216 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=216&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-229273
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 7901
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 229273
Publicerende organisatie Hoogeveen
Startdatum 2017-12-23
Straatnaam Raadhuisplein
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
Uitgever Hoogeveen
Woonplaats Hoogeveen