Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door Veenendaal. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2017-229059".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605469_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veenendaal
Externe bijlage Nota Ouderenhuisvesting - Wonen met Zorg|exb-2017-62171
Geo informatie (gemeente) Veenendaal
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2017-229059
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 229059
Publicerende organisatie Veenendaal
Referentienummer 170418
Startdatum 2017-12-23
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg
Uitgever Veenendaal