Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2017 gepubliceerd door Veenendaal. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2017-228973".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605445_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veenendaal
Geo informatie (gemeente) Veenendaal
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veenendaal/CVDR297855/CVDR297855_4.html
Identifier gmb-2017-228973
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 228973
Publicerende organisatie Veenendaal
Referentienummer 170228
Startdatum 2017-12-23
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende aanwijzingsbesluit fietsparkeren
Uitgever Veenendaal