Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2017 gepubliceerd door Arnhem. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2017-228113".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605289_1
Citeertitel Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Arnhem
Geo informatie (gemeente) Arnhem
Grondslag artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A23&g=2017-12-01
Identifier gmb-2017-228113
Jaargang 2017
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 228113
Publicerende organisatie Arnhem
Referentienummer 199324
Startdatum 2017-12-22
Taal nl
Titel Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals
Uitgever Arnhem