Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2017 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-226743".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR605120_1
Citeertitel Verordening tot intrekking van de hondenbelasting
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 216 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=216&g=2017-07-01
Grondslag artikel 226 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=226&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-226743
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 226743
Publicerende organisatie Elburg
Startdatum 2017-12-22
Taal nl
Titel Verordening tot intrekking van de hondenbelasting
Uitgever Elburg