Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2017 gepubliceerd door Hellendoorn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-225484".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR18536_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hellendoorn
Externe bijlage bijlage kaart prioriteringswegen|exb-2017-61386
Geo informatie (gemeente) Hellendoorn
Grondslag Gemeentewet, art. 149;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIII/HoofdstukIX/Artikel149
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2;http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/Hoofdstuk2/21/Artikel22
Identifier gmb-2017-225484
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 225484
Publicerende organisatie Hellendoorn
Referentienummer 17INT02476
Startdatum 2017-12-21
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (achtste wijziging)
Uitgever Hellendoorn