Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2017 gepubliceerd door Baarn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-225025".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Baarn
Geo informatie (gemeente) Baarn
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-225025
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 225025
Publicerende organisatie Baarn
Referentienummer 17RV000071
Taal nl
Titel Gemeente Baarn - Verordening begraafplaatsrechten 2018
Uitgever Baarn