Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2017 gepubliceerd door Haarlem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-223363".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR393398_3
Citeertitel Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2016
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haarlem
Geo informatie (gemeente) Haarlem
Grondslag wet WMO 2015;1.0:c:BWBR0035362&g=2016-08-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlem/CVDR352595/CVDR352595_2.html
Identifier gmb-2017-223363
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 223363
Publicerende organisatie Haarlem
Referentienummer BBV nr: 2017/482939
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Wijziging Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2016
Uitgever Haarlem