Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2017 gepubliceerd door Best. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-217633".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604287_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Best
Geo informatie (gemeente) Best
Grondslag wet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&g=2016-07-01
Identifier gmb-2017-217633
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 217633
Publicerende organisatie Best
Startdatum 2017-12-05
Taal nl
Titel Beleidsregel meergeneratiewonen Best 2017
Uitgever Best