Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2017 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-21044".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Gemeentenaam Utrecht
Identifier gmb-2017-21044
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-02-09
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 21044
Publicerende organisatie Utrecht
Taal nl
Titel Beleidsregels over het in behandeling nemen van aanvragen om medewerking aan het vestigen van een coffeeshop gemeente Utrecht 2017
Uitgever Utrecht