Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2017 gepubliceerd door Appingedam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-207358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR603801_1
Citeertitel Verordening Blijverslening gemeente Appingedam
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Appingedam
Geo informatie (gemeente) Appingedam
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2017-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-207358
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 207358
Publicerende organisatie Appingedam
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Titel: Verordening Blijverslening gemeente Appingedam
Uitgever Appingedam