Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2017 gepubliceerd door Buren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-186888".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR296525_2
Citeertitel Bouwverordening gemeente Buren 2013
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Buren
Geo informatie (gemeente) Buren
Grondslag artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2017-07-01
Identifier gmb-2017-186888
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-10-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 186888
Publicerende organisatie Buren
Referentienummer RV/13/00301
Startdatum 2013-06-01
Taal nl
Titel Bouwverordening gemeente Buren 2013
Uitgever Buren