Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2017 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-18117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR601499_1
Citeertitel Uitwerkingsbesluit "Nadere regels wmo opvang en beschermd Wonen gemeente Heerlen 2017"
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerlen
Geo informatie (gemeente) Heerlen
Grondslag ;http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&z=2016-08-01&g=2016-08-01
Identifier gmb-2017-18117
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-02-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 18117
Publicerende organisatie Heerlen
Referentienummer OBM-17000711
Startdatum 2017-01-01
Taal nl
Titel Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende nadere regels wmo opvang en beschermd wonen
Uitgever Heerlen