Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2017 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-173741".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR417098_3
Citeertitel Gewijzigd beleid splitsen en omzetten (kamergewijze verhuur) van woningen en uitvoeringsregels
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maastricht
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Grondslag Gemeentewet, artikel 108, lid 1;
Identifier gmb-2017-173741
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-10-06
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 173741
Publicerende organisatie Maastricht
Startdatum 2017-04-28
Taal nl
Titel Uitvoeringsregels woningsplitsing, woningomzetting en herbestemming monumentale niet voor bewoning bestemde gebouwen.
Uitgever Maastricht