Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2017 gepubliceerd door Mill en Sint Hubert. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2017-172157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Mill en Sint Hubert
Geo informatie (gemeente) Mill en Sint Hubert
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2017-07-01
Grondslag ;http://wetten.overheid.nl/BWBR0015524/2013-12-25
Grondslag ;https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-124709.html
Identifier gmb-2017-172157
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-10-04
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 172157
Publicerende organisatie Mill en Sint Hubert
Taal nl
Titel Controleverordening Werkorganisatie CGM 2017
Uitgever Mill en Sint Hubert