Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2017 gepubliceerd door Asten. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2017-108983".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Asten
Geo informatie (gemeente) Asten
Grondslag artikel 1 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;1.0:c:BWBR0023466&artikel=1&g=2012-10-01
Grondslag artikel 1 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=1&g=2017-01-01
Grondslag hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&hoofdstuk=10&g=2017-06-12
Identifier gmb-2017-108983
Jaargang 2017
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2017-06-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 108983
Publicerende organisatie Asten
Taal nl
Titel Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017
Uitgever Asten