Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2016 gepubliceerd door Hellendoorn. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-94164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR18536_7
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hellendoorn
Geo informatie (gemeente) Hellendoorn
Grondslag Gemeentewet, art. 149;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/TitelIII/HoofdstukIX/Artikel149
Grondslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2;http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/Hoofdstuk2/21/Artikel22
Identifier gmb-2016-94164
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-07-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 94164
Publicerende organisatie Hellendoorn
Referentienummer 16INT01143
Startdatum 2016-07-14
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (zesde wijziging)
Uitgever Hellendoorn