Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2016 gepubliceerd door Kaag en Braassem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-188255".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kaag en Braassem
Gemeentenaam Kaag en Braassem
Grondslag art. 156 lid 1 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2016-07-01
Grondslag art. 156 lid 2 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2016-07-01
Grondslag art. 229 lid 1 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2016-07-01
Grondslag art. 2 lid 2 Ppw;1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2014-03-09
Grondslag art. 7 Ppw;1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2014-03-09
Identifier gmb-2016-188255
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-12-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 188255
Publicerende organisatie Kaag en Braassem
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017
Uitgever Kaag en Braassem