Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2016 gepubliceerd door Aalsmeer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2016-177816".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Aalsmeer
Externe bijlage Concept APV|exb-2016-43117
Gemeentenaam Aalsmeer
Grondslag art. 147 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2016-07-01
Grondslag art. 149 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2016-07-01
Identifier gmb-2016-177816
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-12-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 177816
Publicerende organisatie Aalsmeer
Referentienummer Z-2016/065070
Samenvatting inhoud B&W geven de concept APV Aalsmeer 2017 vrij voor inspraak voordat deze aan de raad wordt voorgelegd. Wijziging van de verordening beoogt actualisatie en deregulering van de regelgeveing en administratieve lastenvermindering voor burgers, ondernemers en de gemeente.
Taal nl
Titel Concept Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 - Zaaknummer Z-2016/065070
Uitgever Aalsmeer