Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2016 gepubliceerd door Eersel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2016-174543".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eersel
Externe bijlage Verantwoord Inkopen gemeente Eersel |exb-2016-42438
Externe bijlage Inkoop en -aanbestedingsbeleid gem. Eersel 2016|exb-2016-42439
Geo informatie (coördinaten) 149741 374251
Geo informatie (gemeente) Eersel
Grondslag art. 4:81 Awb;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2016-11-03
Identifier gmb-2016-174543
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5521AW 15
Publicatiedatum 2016-12-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 174543
Publicerende organisatie Eersel
Straatnaam Dijk
Taal nl
Titel Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eersel
Uitgever Eersel
Woonplaats Eersel