Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eersel

 

Het college van de gemeente Eersel maakt bekend dat het college van deze gemeente op 6 december 2016 het geactualiseerde “Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eersel” en het “Handboek inkopen” heeft vastgesteld. Daarnaast heeft het college het geactualiseerde beleid “Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” vastgesteld. Dit is beleid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eersel treedt in werking op 13 december 2016 en werkt terug tot en met 1 juli 2016. Per gelijke datum wordt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eersel, zoals is vastgesteld op 20 augustus 2013, ingetrokken.

De beleidsstukken zijn op deze pagina als bijlagen te downloaden.

Naar boven