Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2016 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-166951".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR600413_1
Citeertitel verordening jeugdhulp Heerlen 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerlen
Geo informatie (gemeente) Heerlen
Grondslag wet Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&g=2016-08-01
Identifier gmb-2016-166951
Jaargang 2016
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-11-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 166951
Publicerende organisatie Heerlen
Startdatum 2017-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende het stellen van regels betreffende jeugdhulp.
Uitgever Heerlen