Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2016 gepubliceerd door Enschede. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-165836".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR333046_2
Citeertitel Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Enschede
Geo informatie (gemeente) Enschede
Grondslag gelet op het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV);
Identifier gmb-2016-165836
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-11-30
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 165836
Publicerende organisatie Enschede
Startdatum 2016-12-01
Taal nl
Titel BESLUIT GEBIEDSAANWIJZING GLANERBRUG-DE HUT HINDERLIJK DRANKGEBRUIK
Uitgever Enschede