Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2016 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2016-162609".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | aanvraag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (coördinaten) 130897 455979
Identifier gmb-2016-162609
Jaargang 2016
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3451GL 79
Publicatiedatum 2016-11-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 162609
Publicerende organisatie Utrecht
Straatnaam Alendorperweg
Taal nl
Titel Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Alendorperweg 79 te Vleuten, HZ_WABO-16-31380
Uitgever Utrecht
Woonplaats Vleuten