Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2016 gepubliceerd door Neder-Betuwe. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2016-146416".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Grondslag art. 437 Sr;1.0:c:BWBR0001854&artikel=437&g=2016-07-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neder-Betuwe/400990/400990_1.html
Grondslag art. 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;1.0:c:BWBR0005381&artikel=2&lid=2&g=2013-01-01
Identifier gmb-2016-146416
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-10-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 146416
Publicerende organisatie Neder-Betuwe
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Neder-Betuwe
Uitgever Neder-Betuwe