Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2015 gepubliceerd door Kapelle. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2015-120437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kapelle
Gemeentenaam Kapelle
Grondslag ;http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/geldigheidsdatum_10-12-2015
Identifier gmb-2015-120437
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-12-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 120437
Publicerende organisatie Kapelle
Referentienummer 2015.10584
Taal nl
Titel VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING GEMEENTE KAPELLE 2016
Uitgever Kapelle