Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-09-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2018-161".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1996-07-01
Datum van uitgifte 2018-09-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2018-161
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Kopenhagen
Publicatiedatum 2018-09-06
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 161
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1996
Systematisch nummer 26
Systematisch volgnummer 5
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen; Kopenhagen, 1 juli 1996
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009981