Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Algemene Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-62723".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-10-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 44 van de Grondwet
Identifier stcrt-2017-62723
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-11-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 62723
Publicerende organisatie Ministerie van Algemene Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001804, houdende instelling van een ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties